Standpunten

Zoeken

Bekijk ons hele verkiezingsprogramma.

Naast de drie belangrijkste speerpunten staat de PvdA Weert voor nog een heleboel andere dingen. Hier is de rest van ons verkiezingsprogramma te lezen en te downloaden.

Lees verder

De energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar.

Net als de rest van Nederland moet de gemeente Weert uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn. Wat de PvdA betreft kan er aan die deadline niet getornd worden. Echter is het van het grootste belang dat de gemeente erop toeziet dat iedereen in Weert die transitie mee kan maken. Niemand moet buiten de boot vallen.

Lees verder

Een eerlijke samenleving voor iedereen.

De PvdA Weert staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, iedereen een prettig leven kan leiden en waar sociale en economische ongelijkheid aangepakt wordt. De overheid moet polarisatie en verdeling in de samenleving tegengaan en zich sociaal opstellen naar haar burgers.

Lees verder

Voldoende woningbouw, zowel in de stad als in de dorpen.

Ook de gemeente Weert kent een flink woningtekort. De PvdA Weert vindt een eigen woning een van de basisvoorwaarden van een prettig leven, en het oplossen van dit woningtekort is wat ons betreft dan ook een van de belangrijkste taken van de gemeente de komende vier jaar. Het is tijd om te gaan bouwen, bouwen, bouwen; maar wel met verstand.

Lees verder