De energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar.

Net als de rest van Nederland moet de gemeente Weert uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn. Wat de PvdA betreft kan er aan die deadline niet getornd worden. Echter is het van het grootste belang dat de gemeente erop toeziet dat iedereen in Weert die transitie mee kan maken. Niemand moet buiten de boot vallen.

Bij het klimaatneutraal maken van onze gemeente staan praktisch handelen en betaalbaarheid centraal. Er is geen ruimte meer voor hobbyisme of uitstelgedrag van zowel voor- als tegenstanders. We moeten gewoon doen wat nodig is, pragmatisch en met daadkracht. De energietransitie moet voor iedereen haalbaar zijn, en zal uiteindelijk ook voordeliger uitpakken dan doorgaan met het verstoken van gas of olie.

De gemeente moet zorgen voor goede voorlichting en informatie zodat iedere inwoner van Weert weet wat ze kunnen en moeten doen en welke voordelen dat oplevert. Met de woningbouwverenigingen worden afspraken gemaakt over het versneld verduurzamen van hun woningenbestand. Voor eigenaren van woningen die de kosten voor isolatie en zonnepanelen moeilijk zelf kunnen betalen worden fondsen, leningen en coöperaties in het leven geroepen zodat het wel haalbaar en betaalbaar wordt.

We gaan pas van het gas af als dit verantwoord kan. Inwoners moeten hierover duidelijk worden geïnformeerd. Initiatieven om versneld zonnepanelen aan te leggen op woonhuizen en bedrijfsruimen worden gestimuleerd en waar nodig geïnitieerd door de gemeente. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan coöperaties, waardoor het voor inwoners aantrekkelijk en gemakkelijk wordt om mee te doen. Men wordt geholpen bij het regelen van zaken en met gemeenschappelijke inkoop. De gemeente moet een versnellingsprogramma starten om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen.