Voldoende woningbouw, zowel in de stad als in de dorpen.

Ook de gemeente Weert kent een flink woningtekort. De PvdA Weert vindt een eigen woning een van de basisvoorwaarden van een prettig leven, en het oplossen van dit woningtekort is wat ons betreft dan ook een van de belangrijkste taken van de gemeente de komende vier jaar. Het is tijd om te gaan bouwen, bouwen, bouwen; maar wel met verstand.

De woningmarkt is een voorbeeld dat aangeeft waar de vrije marktwerking de bestaanszekerheid van veel mensen ondermijnt. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, maar op dit moment zijn het de beleggers en speculanten die de woningmarkt beheersen. De PvdA staat landelijk voor een Nationaal Woningbouwplan voor 100.000 nieuwe woningen per jaar. In Weert betekent dit een verhoging van de bouwproductie van 200 nieuwe woningen naar minimaal 300 nieuwe woningen.

Om de woningnood zo snel mogelijk aan te pakken moeten er voldoende tijdelijke (sociale) huurwoningen worden gebouwd voor de acute nood. Langdurige bewoning op vakantieparken moet toegestaan worden voor maximaal vijf jaar. Er moet meer ruimte zijn voor meer sociale woningbouw. Hiervoor moeten nieuwe gebieden aangewezen worden, ook op Laarveld. De norm moet minimaal 30% sociale woningbouw zijn.

Omvorming van winkel- en bedrijfspanden voor jongerenhuisvesting moet worden bevorderd; grote bouwkavels dienen ook beschikbaar te zijn voor groepswoningen. Bij uitgifte van kavels voor goedkopere woningen krijgen niet alleen projectontwikkelaars een kans, maar ook groepscoöperaties die via zelfbouw een complex willen realiseren. Vrijkomende landbouwbedrijven kunnen ook uitstekend geschikt worden gemaakt voor bijvoorbeeld hofjes en groepsbewoning. Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen moeten worden bevorderd.

De komende vier jaar moeten minimaal 100 starterswoningen worden gebouwd, ook op Laarveld. Hiervoor komen wat de PvdA Weert betreft alleen kopers in aanmerking die recht hebben op een starterslening. De starterslening blijft ook beschikbaar voor de aankoop van andere woningen en wordt maximaal ingezet. Met investeerders, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen worden bindende afspraken gemaakt voor de bouw van huurwoningen in het segment middenhuur. Ook de projectontwikkelaar moet voldoen aan de norm van 30% sociale huur- of starterswoningen.

Bij de goedkeuring van bouwprojecten worden afspraken gemaakt met projectontwikkelaars dat de kopers zelf in de woningen gaan wonen om speculatie te voorkomen. Bij de verkoop van nieuwbouwwoningen wordt met een lotingsysteem gewerkt zodat iedereen een eerlijke kans heeft. Sloop van bestaande sociale woningen is pas acceptabel als er elders voldoende woningen beschikbaar zijn; wij zijn voor het behoud en het verduurzamen van de appartementen aan de Sint Jozefslaan.