Door op 6 november 2015

Aanleg voetgangersverbinding op de Biest

Aanleg voetgangersverbinding op de Biest bij Hoek Graafschaphornelaan – Sint Franciscuslaan.

Bij de wijkraad Biest liep een aanvraag om een aansluiting te maken met het voetpad op de Graafschaphornelaan en de St. Franciscuslaan. Nu moeten wandelaars een deel via de Graafschaphornelaan over de weg lopen. Ook voor mensen met een rollator of scootmobiel. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op. Hier werd door de wijkraad bij de Gemeente Weert een oplossing voor gevraagd. PvdA Weert heeft hierover met wethouder Harrie Litjens overleg gehad. Gevraagd werd hier snel met een oplossing te komen. Op 04-11-2015 heeft de Gemeente Weert een positief antwoord gegeven.

Verslag antwoord Gemeente: Aanleg voetgangersverbinding 

Uw vraag is opgenomen in de knelpuntenlijst voor verkeersmaatregelen. Binnen de prioriteiten van deze lijst is de komende jaren geen urgentie voor deze voetverbinding. Ook is gekeken of de aanleg mee kan liften met andere werkzaamheden. Dit kan met het woonrijp maken van de nieuw te bouwen appartementen op de hoek Graafschap Hornelaan – Sint Franciscuslaan. Woonrijp maken gebeurt altijd na de bouw, omdat anders de nieuwe aanleg kapot gereden wordt door bouwverkeer. Naar verwachting is de bouw medio 2016 gereed. De exacte ligging en vorm van het voetpaadje worden nog nader bepaald.

Een goede samenwerking tussen Wijkraad Biest, PvdA Weert en de Gemeente Weert. Samen hebben we straks Weert weer een beetje veiliger gemaakt.