Door op 31 maart 2017

Weesfietsen.

Het stationsplein wordt in orde gemaakt. De indeling wordt weer anders.

Wat is het plan:

Er worden extra Kiss&Ride-parkeerplekken aangelegd.

Ook wordt er een hoge zweefmast met verkeerslicht op het Stationsplein  geplaatst.

En er wordt een verkeerslicht met drukknop voor fietsers in de Stationsstraat geplaatst.

Daarmee wordt de veiligheid van overstekende fietsers uit de Stationsstraat vergroot.

Verder wordt de stopstreep op het Stationsplein 10 meter  naar achteren geplaatst voor het verkeer vanuit de richting St. Maartenslaan.

En er wordt een stopstreep geplaatst in de Stationsstraat.

Nieuwe verkeersborden worden geplaatst en overbodige verkeersborden worden weggehaald.

Tevens komen er markeringen voor visueel gehandicapten bij de ingang van het station en bij de halteplaatsen van de buurtbussen.

 

Maar zijn daarmee alle problemen opgelost?

Wij als PvdA fractie Weert denken van niet.

Hier enkele voorbeelden:

De Kiss & Ride plekken.

Als hier niet wordt gecontroleerd, dan parkeert straks weer iedereen zijn auto op deze plekken.

Hierdoor slibt het plein soms zo dicht dat de bussen niet meer kunnen draaien of keren, wat veel oponthoud met zich meebrengt.

Dit zou op te lossen zijn door er met een parkeerkaart te werken, met een maximale parkeertijd van 15 minuten.

Echter dit voorstel van de PvdA Weert werd door de raad verworpen. Waarschijnlijk is dit probleem dus niet opgelost.

Fietsen stallen. 

Om het Station zijn veel fietsstallingen aangebracht.

Echter buiten de rekken staan nog steeds veel fietsen.

Komt dit omdat de rekken vol zitten? Deels wel. Er staan veel  “weesfietsen”. In de rekken staan fietsen die er al maanden staan.

Achtergelaten dus.

De Gemeente Weert heeft al een keer, de fietsen die hiervan verdacht zijn, gelabeld.

Echter deze labels worden vaak door voorbijgangers eraf getrokken om te kijken wat op deze labels staat.

Zodoende wordt maar een klein deel van deze fietsen opgeruimd. Het resultaat is dat er overal fietsen neergezet worden.

Naast het busstation, zodat de mensen nauwelijks meer ruimte hebben om uit de bus te stappen.

Zodat er vaak fietsen worden omgestoten en op de rijbaan liggen. Wat nogal wat overlast met zich meebrengt.

In 2015 is door de PvdA, VVD, SP en D66 nog een motie ingediend waarin zij het college opdroeg:

Met onmiddellijke ingang daadwerkelijk handhavend op te gaan treden tegen fout geparkeerde fietsen op het Stationsplein.

Waarom gebeurt dit niet?

De PvdA Weert maakt zich dan ook ongerust, dat straks de chaos nog niet opgelost is.