Door op 29 juni 2015

PVDA WEERT OP BEZOEK IN BIEST, GROENEWOUD EN LEUKEN.

De PvdA Weert is “On Tour” en gaat daarom op bezoek in de wijken van Weert.

Donderdag 25 juni was de PvdA op bezoek in de wijken Biest, Groenewoud en Leuken. Er was gekozen voor een centraal punt, het “Gemeenschaphuis Groenewoud” in de wijk Groenewoud.

De thema`s die aan de orde kwamen:

  1. Wat speelt er in uw wijk?
  2. Waar bent u tevreden over en wat behoeft aandacht?
  3. Het welbevinden van de bewoners, met o.a. de zorg in de wijk.
  4. (Verkeers) Veiligheid in uw wijk.

Pauline van Hulsen van Punt Welzijn gaf een goed beeld van de diverse activiteiten waarbij Punt Welzijn kan ondersteunen in het bij elkaar brengen van mensen, zoals het “Maatjes project”, de website www.goedbezigweert.nl (bevat o.a. de voormalige vacaturebank voor vrijwilligerswerk) , het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers.

Vanaf 1 juni kunnen inwoners dagelijks bij een loket in de publiekshal van het stadhuis terecht met vragen over regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning, de zogenoemde “Vraagwijzer”.

Gerard Lenders, veiligheidscoördinator van de gemeente Weert, was ook aanwezig.

Gerard gaf goede tips bij vragen op het gebied van verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Ook werden een paar concrete afspraken gemaakt met wijkbewoners om te zoeken naar oplossingen van problemen op het gebied van veiligheid.

De wijkbewoners gaven nog een aantal verbeterpunten aan:

  • Op de Biest wordt groenafval gedumpt, dat gaat stinken. Dit wordt door de Gemeente gedoogd.
  • Welke parkeerproblemen ontstaan er in de wijk Groenwoud als er op de Graafschap Hornelaan een parkeerverbod komt?
  • Parkeerproblemen bij school “Aan de Bron” als de ouders de kinderen wegbrengen en ophalen.
  • Groenewoud maakt zich ongerust over het verdwijnen van diverse voorzieningen, zoals winkels, apotheek, dokter en dergelijke. Men zou graag, naar voorbeeld van Moesel één groot gezondheidscentrum zien.

De PvdA Weert heeft toegezegd dat ze samen met de wijk gaat kijken hoe bepaalde knelpunten rondom verkeersveiligheid, parkeerproblemen en het dumpen van afval op te lossen zijn.

Na de zomervakantie komt de PvdA Weert hierop terug.