Door op 18 september 2013

Welke voorkeur voor het nieuwe stadhuis?

Een tijdelijk hergebruik van stadhuis heeft de voorkeur van het college van B&W.  De kop van het persbericht luidt: keuze voor tijdelijke invulling!!!

Dit alles terwijl de raad hier nog de discussie over moet voeren. Ik heb de indruk dat de persberichten sneller op de site van de gemeente Weert staan dan de raadsleden het bericht kunnen lezen. In hoeverre heb/kun je nog een objectieve kijk op de zaken hebben als de keuze van het College al zo stellig wordt gedeponeerd. Ik vind dit reuze lastig. Ook vraag ik me in alle eerlijkheid af hoe het mogelijk is dat van een idee dat op 25 juli per mail bij de gemeente is binnen gekomen op 3 september al kan worden gezegd dat dat het beste is. Ik lees in de besluitenlijst en de stukken dat de risicoparagraaf bij dit voorstel van C’magne nog niet aanwezig is. Vandaag heb ik de stukken eens goed doorgenomen en er resten nog heel wat vragen en de keuze voor C’magne is voor mij niet vanzelfsprekend! Shopping Lab en Sweet Sixties in combinatie met de instellingen kan ook. Er zijn nog genoeg opties open.

Wel ben ik van mening dat het gebied rondom het stadhuis opgepimpt moet worden. Stadhuis, woningen, parkeerkelder en parkeerdek zijn een geheel. Dit moet zorgvuldig worden aangepakt. Voor de omwonenden is het belangrijk hoe dit gebied wordt ingevuld. Voor de ondernemers ook.   Niet eenvoudig maar ik wil gaan voor de beste invulling.

Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.