Door op 6 november 2016

Waar PvdA Weert zich voor heeft ingezet.

Voor het eerst heb ik de algemene beschouwing mogen presenteren in de raad, namens PvdA als vervangend fractievoorzitter, dat vind ik een hele eer. Wij hebben ons dit jaar ingezet voor de mensen, onze inwoners van Weert en niet alleen ingezet voor stenen.

De Algemene beschouwing van dit jaar werden vergeleken door de voorzitter van de raad met  Joop den Uyl in modern jasje, dit is een mooi compliment voor ons als PvdA.

PvdA heeft zich ingezet dit jaar op allerlei terreinen, zoals zorg, armoede bestrijding en armoede onder kinderen, wij vinden dat er geen kind mag opgroeien in armoede. Deze motie is dan ook unaniem aangenomen door de raad.                                                                                       Daarnaast is aan het college de opdracht meegegeven om in 2017 te komen met een aanvalsplan armoedebestrijding.

De bezuiniging op het groen, de bermen en plantsoenen  wordt bijna geheel teruggedraaid voor 2017 en 2018. Verder is de bezuiniging geschrapt op onderhoud en klein onderhoud van straatbomen en wordt het achterstallig onderhoud aan stoepen als extra prioriteit toegevoegd, hierover komen wij al heel snel met een presentatie richting de wethouder, met een aantal voorbeelden van slechte straten, beschamend hoe een aantal er bijliggen, er is werk aan de winkel, wat zegt dit slecht onderhoud voor minder validen,  slechtzienden en blinden?

Een ander belangrijk onderwerp waar wij de aandacht voor gevraagd hebben, is om te komen tot de dementievriendelijke gemeente , een vergeten groep ouderen binnen onze gemeente, waar extra aandacht naar toe moet, de wethouder is hiermee bezig, wij zullen hem hier en in de toekomst op de voet volgen.

Wij hebben verder de aandacht gevraagd voor de aanpak van de drie straten op Moesel, Anna van burenstraat, Albertine Agnesstraat en Charlotte van Bourbonstraat, waarbij het trottoir verlegd moet worden en niet direct langs de voordeuren loopt en onder de ramen.  Onze motie heeft het niet gehaald. Deze kreeg geen steun binnen de raad, met uitzondering van de steun van de SP. De wethouder heeft wel toegezegd dat deze straten in 2019-2020 aangepakt gaan worden.

We hebben extra aandacht gevraagd voor veilige en aantrekkelijke fiets-verbindingen, voor groot onderhoud van recreatieve fietsroutes, deze motie is unaniem aangenomen door de raad, en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van de fietsinfrastructuur in Weert.

Het OZB wordt verlaagd, het sociaal cultureel fonds wordt voortgezet in 2017 voor mensen met een laag inkomen en verder hebben wij bijgedragen aan het behoud van het cultureel lint.

Wij hebben ook de aandacht gevraagd voor een zebrapad aan de Wilhelminastraat- /molenpoort, dit heeft helaas geen meerderheid gekregen. Dit blijft voor ons onbegrijpelijk, wat kost nou een beetje witte verf?

Hiermee  vergroot je de veiligheid van burgers.

Al met al mogen wij niet ontevreden zijn, we hebben veel binnen gehaald als PvdA Weert. Niet alles heb ik benoemd waar wij aan hebben bijgedragen als PvdA.

Voor meer informatie hierover, verwijs ik u allen naar onze algemene beschouwingen en de gemeentelijke Website.

Malika Zaaboul.