7 juni 2014

Voorstel commissie Leefbaarheid

Bij een aantal wijk- en dorpsraden bestaat grote onvrede over de communicatie met de gemeente. Het schijnt dat beloftes en afspraken niet worden nagekomen. Sterker nog, de indruk bestaat dat de gemeente Weert de wijk- en dorpsraden liever kwijt dan rijk is. De dorpsraad Laar en de wijkraad Rondom de Kazerne overwegen zelfs om te stoppen. De PvdA Weert wil de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een nieuwe gemeentelijke commissie Leefbaarheid.

Schriftelijke vragen wijk- en dorpsraden