Door op 12 februari 2015

Verkeersaanpassingen Maaseikerweg-Beatrixlaan

antwoordbrief vragen informatieavond 14 januari 2015 kruispunt Maaseikerweg Beatrixlaan
De brief waarin de vragen van de raadsleden over reconstructie kruispunt Maaseikerweg-Beatrixlaan worden beantwoord doen je de haren ten berge rijzen!
De laatste jaren zijn er meerdere verkeerssituaties aangepast. Onlangs ook het Stationsplein en daar kwamen maar liefst ruim 300 verbeterpunten naar voren na een controle op de uitvoering en de functionaliteit. In hoeveel gevallen heeft een aanpassing voor een nieuw knelpunt gezorgd? Hoeveel extra geld heeft dit gekost, zijn de uitvoerders of aannemers aangesproken op het afgeleverde werk en heeft de gemeente daar geld kunnen terugvorderen? Vragen die er leven na het zoveelste debacle op dit gebied.
Om de Maaseikerweg-Beatrixlaan verkeersveilig te maken is opnieuw een bedrag van € 165.000 nodig en dan komt de situatie van voor de aanpassing terug.
NIET TE GELOVEN HOEVEEL GELD JE DAN HEBT WEGGEGOOID!
LAAT DUIDELIJK ZIJN DAT DE PvdA Weert HET VOORSTEL VAN HET BUURTSCHAP MOESEL VOOR DE VOLLE 100 PROCENT STEUNT. Buurtschap Moesel maar ook de PvdA Weert vinden dat daar een rotonde moet komen.
Ja de rotonde kost ruim € 300.000 maar is wel de meest veilige en meest gewenste aanpassing. Pierre Sijben van het CDA opperde om meteen bij het nieuwe bestemmingsplan al een stukje van de groenstrook de bestemming verkeer te geven zodat er minder procedures hoeven te worden doorlopen bij de aanleg van een rotonde. Dat is vooruitdenken, dat is denken in een breder verband.
WIE?
Wie is er eindverantwoordelijk voor de uitvoering en de gang van zaken bij dit soort trajecten? Naar mijn bescheiden mening is dat de wethouder, in dit geval wethouder Litjens. Tijdens de afgelopen commissievergadering vroeg de SP om de brief te behandelen bij de rondvraag. Dit kon niet. Ik heb toen gevraagd of de brief dan op de agenda kon worden geplaatst. Dat is gebeurd. Ik heb me toen heel netjes uitgedrukt en gezegd dat ik van zo een brief erg verdrietig word. Later heb ik aangegeven dat de hele gang van zaken schandalig is. Hoe is het mogelijk. Iedereen schuift iedereen de schuld in de schoenen. Een afschuifsysteem. Opnieuw de vraag wie is eindverantwoordelijk ? Is er nog wel iemand die regie voert over dit soort projecten.

Ik vind het schandalig dat er zo met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Ik vind het helemaal schandalig dat er eigenlijk wordt toegeschreven naar een oplossing die het College wil en waarbij de raad zijn vraagtekens plaatst. Het Buurtschap Moesel heeft een gedegen onderzoek gedaan naar een oplossing. Uit dat onderzoek komt de rotonde als meest veilige oplossing. Een rotonde past niet op de Maaseikerweg werd in de presentatie een aantal weken geleden door de portefeuillehouder gesteld. Raar er liggen al 2 rotondes op de Maaseikerweg.

Als ik de hele zaak overdenk vraag ik me af of de wethouder nog wel in control is!

Tot slot heb ik nog een prangende vraag die ik binnenkort ook ga stellen:
HOEVEEL GEMEENSCHAPSGELD IS ER VERSPILD?
Hoewel er nog een nieuw voorstel naar de raad moet komen is het voor de PvdA Weert duidelijk:
ER MOET EEN ROTONDE KOMEN OP DE MAASEIKERWEG-BEATRIXLAAN!

antwoordbrief vragen informatieavond 14 januari 2015 kruispunt Maaseikerweg Beatrixlaan