Door op 19 mei 2016

Syrische Familie mag niet opnieuw verscheurd worden.

De media staan er vol van: een groep vrijwilligers in Weert heeft voorkomen dat een Syrische familie opnieuw verscheurd werd. De burgemeester ondersteunt hen daarbij!
De feiten: een moeder van amper 24 jaar met haar vier kinderen van 7, 5, 3 en 10 maanden en haar broer van 18 zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld in hun land. De vader van het gezin zit gevangen omdat hij niet in het leger van Assad wilde vechten. Deze broer en zus (zelf bijna nog kinderen) dreigden gescheiden van elkaar te worden omdat de zus op hun barre tocht al in Duitsland haar vingerafdruk had laten registreren nadat haar kinderen apart waren gezet. De broer heeft inmiddels in Nederland de A-status en kan dus in Nederland blijven. Moeder en kinderen zouden naar Duitsland moeten vanwege die vingerafdruk. Een bijna onmenselijke situatie omdat de zus erg afhankelijk is van de broer en hij bovendien de vaderrol vervult. Een verzoek van de burgemeester van Weert, ondersteunt door ruim vijftig handtekeningen van Weertenaren (de meesten vrijwilligers op het AZC), aan de staatssecretaris werd niet volgens afspraak beantwoord op 2 mei. Vrijwilligers van het eerste uur hadden daar ‘geen goed gevoel’ bij en zij besloten die avond de familie buiten het AZC onder te brengen. De volgende dag trof de Dienst Terug en Vertrek, die moeder en kinderen naar Duitsland zou brengen, hen niet aan op het AZC en zij kregen het ‘stempel’ MOB (Met Onbekende Bestemming).
De vrijwilligers verzorgen en ondersteunen de familie op een veilige plaats. Er worden juridische stappen ondernomen om alsnog te bewerkstelligen dat de familie bij elkaar kan blijven.

De tegenstanders zijn van mening dat de burgemeester zich boven de wet heeft geplaatst door zijn steun te verlenen. Daartegenover staan talloze steunbetuigingen aan zowel de burgemeester als de vrijwilligers. Hoewel dit laatste een hart onder de riem is voor alle betrokkenen is maar één ding belangrijk: de familie bij elkaar houden zodat zij in alle rust en veiligheid een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Veilig … Met ons. In Weert.