8 december 2015

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij!

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres!

Oefen directe invloed uit op de koers van de PvdA! Als lid kun je zelf via het platform moties indienen voor het congres. . Maak moties en vergaar steun, bediscussieer moties van anderen en steun moties als je ze interessant vindt.

De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres, toegankelijk voor alle leden.”

Klik op de onderstaande link en bekijk de moties:

Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen