Door op 4 februari 2014

Maatman Zorggroep in de regio – antwoord B&W

B&W van de gemeente Weert heeft de vragen van de PvdA beantwoord. In de bijlage treft u deze antwoorden aan. Het college deelt op meerdere punten de visie van de PvdA, zeker als het gaat om vooruitlopend op de transitie AWBZ naar de WMO in 2015, deze begeleiding automatisch door de gemeente wordt overgenomen. Hiermee loopt de Maaatman Zorggroep bewust een risico. Ook over het opzetten van een nieuw dagbestedingsproject is het college kritisch.
zie verder het antwoord.
antwoord BW Maatmanzorgbrief