Waar is de tijd gebleven?

1 november 2017

Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 mag ik mij alweer 12 jaar gemeenteraadslid noemen. Waar is de tijd gebleven? Als 22-jarige kwam ik in de gemeenteraad van Weert voor de PvdA, vol enthousiasme en de ambitie om zaken te veranderen. Trots dat ik iets kon betekenen voor de gemeente waar ik geboren en getogen ben!

In de afgelopen jaren heb ik samen met de collega’s van de PvdA fractie, maar ook de collega’s van de overige politieke partijen, Weert nog mooier gemaakt dan het al was! Continu afwegen wat het beste voor je stad en de inwoners is, continu balanceren tussen de argumenten van voor- en tegenstanders om vervolgens je eigen afgewogen standpunt in te nemen. Doe je het altijd goed voor iedereen? Nee, zeer zeker niet. Het is onmogelijk om de belangen van 50.000 inwoners allemaal individueel te dienen. Maar het is wel mogelijk om altijd naar eer en geweten te handelen en de keuzes te maken die bij je passen als sociaal-democraat!

Ik heb mooie momenten beleefd in de afgelopen 12 jaar, veel geleerd, veel gezien en Weert en de Weertenaren nog beter leren kennen. Er is veel veranderd, zowel in positief als in negatief opzicht. Burgers zijn mondiger geworden en dat is goed, mengen zich steeds meer in politieke besluitvorming en weten de weg naar een gemeenteraadslid steeds beter te vinden. Precies zoals de participatiemaatschappij moet functioneren. Maar met de komst van onder andere social media is er ook een keerzijde. Raadsleden die te pas en te onpas worden uitgescholden, beledigd en in het ergste geval worden bedreigd! Soms lijkt het besef te ontbreken dat raadsleden ook mensen zijn met een privéleven, die weliswaar gekozen hebben voor een ambt waarin je publiek figuur bent en dus onder een vergrootglas komt te liggen, maar dat neemt niet weg dat wij ons ook zaken aantrekken die onterecht over ons worden gezegd en geschreven.

Is het allemaal kommer en kwel? Nee absoluut niet! Je kunt misschien niet de belangen dienen van 50.000 individuele Weertenaren, maar je kunt wel mensen die een beroep op je doen helpen. Met de steeds complexer wordende maatschappij dreigen – helaas – steeds meer mensen tussen wal en schip te vallen. En dan gaat mijn sociaal-democratische hart sneller kloppen en wil ik deze mensen helpen, zo goed en zo kwaad als het kan. Want uiteindelijk is dat dé reden waarom ik 12 jaar geleden de politiek in ben gegaan: om mensen te helpen die het soms niet alleen kunnen, want niemand hoeft er in ons Weert alleen voor te staan!

Na bijna 12 jaar raadslidmaatschap kan ik nog steeds zeggen dat ik gruuëts ben om jullie volksvertegenwoordiger te mogen zijn.

Fanida Kadra

Fractievoorzitter PvdA Weert