5 juni 2015

Herbestemming voor Gemeentelijk wapenschild van Weert.

De PvdA Weert heeft 2 mei jl. een brief geschreven naar aanleiding van achtergebleven kunstwerken in het oude gemeentehuis. Nu doet zich echter weer iets voor op het gebied van kunst en cultuur waar wij ons zorgen om maken, namelijk het gemeentelijke wapenschild dat in opdracht van de gemeente is vervaardigd door de Weertse kunstenares en keramiste Alda Brunenberg. Het wapenschild in keramiek hangt aan de buitenzijde boven de entree van het oude gemeentehuis aan de Beekstraat.

Mevrouw Brunenberg heeft een gerenommeerd oeuvre en diverse werken maken deel uit van de gemeentelijke kunstcollectie. Tevens heeft zij een aantal jaren terug een grootschalige solo-expositie gehad en exposeerde ze regelmatig in de Tiendschuur.

De huidige plek heeft inmiddels een andere functie gekregen en daarmee vervalt tevens de functie van het werk, namelijk op een subtiele manier de aanwezigheid tonen van het gemeentehuis in het straatbeeld. Dit hangt samen met de toen heersende opvattingen binnen de architectuur toen het gemeentehuis werd gebouwd.

Zoals u weet heeft de PvdA fractie kunst en cultuur hoog in het vaandel staan, daarom een aantal vragen:
1) Is de wethouder ervan op de hoogte dat het gemeentelijk wapenschild in opdracht van de gemeente Weert is gemaakt en dat het hier gaat om kunst in de openbare ruimte?
2) Dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is en op een deugdelijke manier hiervoor zorg moet dragen?
3) Deelt u de mening dat gezien de huidige herbestemming van het oude gemeentehuis het wenselijk is om ook een herbestemming voor dit wapenschild te vinden? Zo ja, hoe gaat u dit dan realiseren? Wellicht dat deze herbestemming in het nieuwe gemeentehuis, bijvoorbeeld in de hal, gerealiseerd kan worden.

Wij dringen er op aan dat u nagaat hoe om te gaan met kunst in de openbare ruimte. In dit specifieke geval een mogelijke herbestemming van genoemd wapenschild in het nieuwe gemeentehuis.

Weerter kunstenaars moeten er van op aan kunnen dat er zorgvuldig met hun werk wordt omgegaan.