Door op 4 februari 2014

Fileleed A2 – antwoord B&W

Uit de beantwoording van het college van B&W over de gesignaleerde problematiek blijkt dat Weert actief inzet op gemeenschappelijke inspanningen samen met de omliggende gemeenten om de fileproblematiek op de agenda te krijgen. Daar kan de PvdA zich prima in vinden.
zie verder het antwoord.
antwoord BW fileleed A2