Door op 8 november 2013

Algemene beschouwingen bij de begroting 2014

In de algemene beschouwingen bij de begroting 2014 heeft fractievoorzitster Fanida Kadra haar bezorgdheid uitgesproken over de financiele positie van de gemeente.
“…Het eerlijke verhaal is dat de tekorten alleen maar oplopen. Het wordt tijd om alle zaken binnen de begroting weer eens tegen het licht te houden. Als wij de volgende coalitie, maar vooral onze inwoners van Weert niet willen opzadelen met een lege portemonnee dan is het nu tijd om maatregelen te nemen. Het is dan ook heel erg jammer dat wij de nieuwe bezuinigingscatalogus nog niet hebben ontvangen. Willen we nog meer snijden in subsidies of zaken die primair bij het welzijn van de inwoners van Weert horen? De PvdA Weert wil op een verantwoorde manier omgang met het subsidiebeleid van de gemeente Weert.
Nadat we de begroting hebben doorgespit denken wij dat er een mogelijkheid is om een substantiële en structurele bijdrage aan de begroting toe te voegen. Wij zijn niet voor lastenverzwaring voor de inwoners van Weert maar vinden dat we creatief moeten nadenken over mogelijke oplossingen. De PvdA Weert zal haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.”

Algemene beschouwingen PvdA bij de begroting 2014