Jan staat op 15.

Jan Leenders

Jan Leenders

Over Jan Leenders

Naam:                                        Jan Leenders (68)

Opleiding:                              Niet-westerse sociale geografie  (VU Amsterdam)

Beroep:                            (gepensioneerd) leraar aardrijkskunde Philips van Horne  Scholengemeenschap (1972-2013)

Hobby’s:             `             zwemmen, wielrennen, wandelen, fotografie, Derde Wereld problematiek

Activiteiten:                     Stadsgids Weert, medewerker Samenfonds 0495 (sponsorwinkel), presentator/debatleider, journalistieke bezigheden; mantelzorger; lid                                                         jubileumcommissie ’50 jaar Philips van Horne’

Waar sta je voor?           O.a. vermindering ongelijkheid in de samenleving; veel meer betaalbare (huur)woningen starters; (nog) meer aandacht voor re-integratie moeilijk plaatsbare medebewoners; extra hulp op arbeidsmarkt voor statushouders/vluchtelingen; nog meer accent op beroepsonderwijs; verduurzamen Gemeente Weert; meer betrekken wijkraden in gemeente politiek.