HIER ONZE NIEUWE STANDPUNTEN.

Een verbonden samenleving

• Extra huurwoningen voor jongeren en jonge gezinnen. Meer huurwoningen tussen de 800 en 1000 euro.

• Extra koopwoningen in goedkopere prijsklasse, de zogenaamde starterswoningen.
Ook mensen die een beperkte hypotheek kunnen krijgen, moeten een woning kunnen kopen.

Aan het Werk

• Een eerlijke kans voor iedereen op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Een zelfstandig bestaan opbouwen en talenten ontwikkelen. Geen verdringing door vrijwilligerswerk.

• Minder kansen om een baan te vinden? Wel volwaardig ‘meedoen’.
Hulp bij re-integratie, extra aandacht voor 55+, beschutte werkplekken, jongeren stimuleren te kiezen voor ‘tekort’-beroepen.

• Extra aandacht voor industriegebied Kanaalzone I en Leuken-Noord. Saneren, revitaliseren en gereedmaken voor nieuwe industrie. Gebruik maken van bestaande budgetten en een beroep doen op budgetten van de provincie voor sanerings- en revitaliseringsprojecten.

Kinderen en jongeren

• Gelijke kansen voor iedereen. Het mag niet uitmaken waar je vandaan komt, waar je woont, of je ouders rijk zijn of arm. Een goede, gelijke start begint met goed onderwijs.

• Ieder kind moet meedoen. Met sport, mee op schoolreis, cultuur ontmoeten, op je verjaardag een cadeautje en in de winter een warme jas. Ook als ouders het niet zo breed hebben.

• De gemeente werkt samen met scholen, consultatiebureaus en maatschappelijke partijen zoals Stichting Leergeld, Jeugdsport- en Cultuurfonds en andere lokale initiatieven zodat echt ieder kind kan meedoen. Wij accepteren niet dat scholen kinderen buitensluiten, via extra bijdragen voor reizen, computers e.d.

• Meer jongeren aan het sporten; op school en na school.

Een duurzame en groene omgeving

• Investeren in oplaadpunten voor elektrische auto’s. Hiermee het gebruik van elektrische auto’s bevorderen; een stap richting klimaatneutrale gemeente.

• Veilige, duidelijk herkenbare fietspaden, tevens geschikt voor de snellere e-bike, van en naar de binnenstad van Weert en in de buitengebieden.

• Eén centraal informatiepunt over verduurzaming van de samenleving. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen rondom dit thema. Dit draagt bij aan een versnelling van de verduurzaming van de gemeente.

Veiligheid en Bestuur

• Iedereen moet zich vrij kunnen bewegen en uiten. Ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid. Elke vorm van belediging en discriminatie afwijzen en aanpakken.

• Wijk- en dorpsbewoners betrekken bij veiligheidsbeleid en bij de uitvoering ervan.
Welke problemen in de wijk? Hoe aanpakken? Wat kunnen bewoners zelf? Wijk volgen met wijkveiligheidsmonitor.

• Burgerinitiatieven ondersteunen. Dit leidt tot meer betrokkenheid en sociale samenhang in wijken en dorpen. De gemeente stelt de kaders, de inwoners zijn en blijven eigenaar van de initiatieven.