Door op 23 juni 2016

Zorg voor onze mensen!

 

De behandeling van de voorjaarsnota 2016 zit er weer op met een marathonvergadering van uren, natuurlijk voor de inwoners van Weert. Mooie successen zijn er geboekt door de PvdA fractie Weert!

Een opsomming:

De motie van de PvdA waarin wij het college opdragen om het voordelig saldo 3D’s te storten in de reserve bestemd voor de 3D’s en niet in de algemene reserve. Met andere woorden: het geld dat wij overhouden in de zorg moet ook daadwerkelijk besteed worden en terecht komen bij de mensen die de zorg nodig hebben en niet in de grote pot verdwijnen om het vervolgens aan stenen uit te geven! Het geld is er voor de mensen en blijft voor de mensen!

Ook de motie over het anoniem solliciteren is aangenomen. Het college gaat de mogelijkheid onderzoeken om anoniem solliciteren in te voeren bij de gemeente Weert. Want niet je afkomst of je niet-Nederlandse achternaam, maar je geschiktheid voor een functie moet het beoordelingscriterium zijn! Wordt vervolgd dus…

And last but not least, met een nipte meerderheid van 13 tegen 11 aangenomen (na hoofdelijke stemming): ons voorstel om in samenspraak met scholen, maatschappelijke organisaties en de provincie Limburg weerbaarheidstrainingen voor jongeren, specifiek gericht op radicaliseringsrisico’s, aan te bieden. Dit verdient onze aandacht en wij moeten hierin ook als overheid onze verantwoordelijkheid nemen om onze jongeren te beschermen; voorkomen is immers beter dan genezen!

De moties over de toegankelijkheid van de Lichtenberg en de wijk- en dorpsraden komen op een later moment terug, waarschijnlijk al tijdens de raadsvergadering van 20 juli!