De zeven zekerheden van de PvdA Weert…

23 november 2017

Voorzitter, vandaag de laatste begroting van deze raadsperiode. Over een paar maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Komen er nieuwe raadsleden en misschien ook wel nieuwe wethouders. De vraag is nu wat wij na de begrotingsbehandeling van vandaag aan de nieuwe gemeenteraad willen en zullen achterlaten?
Eerst wil ik terugblikken. In de afgelopen 3.5 jaar hebben wij gezamenlijk, zowel de raad als het college, het beste voorgehad met onze inwoners en onze stad. Natuurlijk, iedereen vanuit zijn of haar eigen persoonlijke opvattingen en partijstandpunten, maar uiteindelijk allemaal met dezelfde insteek: het beste voor Weert en de Weertenaren!
Maar dat is allemaal politiek. Op persoonlijk vlak gebeurt er natuurlijk ook veel: collega’s zijn tussentijds vertrokken, collega’s zijn ziek geworden en recent is Gerrit ons helaas ontvallen. 
Laten we vooral altijd datgene doen waarin we sterk zijn en dit ook nooit uit het oog verliezen: de menselijke omgang met elkaar!
Voorzitter, dan nu toch ook de “politieke” kant van onze beschouwingen. In de afgelopen jaren zijn wij kritisch geweest op dit college, misschien soms zelfs een beetje irritant, maar wij hebben ook complimenten en waardering uitgesproken voor zaken die goed gingen!
Maar…zijn er verbeterpunten? Als je 3 minuten spreektijd hebt om iets te vinden van een begroting van bijna 200 pagina’s dan zul je moeten “focussen”. In de loop van de jaren keerden in de gesprekken met burgers twee thema’s steeds terug: “de dienstverlening en de communicatie” van de gemeente Weert. Een goede dienstverlening en een goede communicatie zijn hét visitekaartje van onze gemeente! En we hebben er hier in dit huis de mond vol van! Zijn die dienstverlening en de communicatie dan slecht? Nee. Kunnen beide zaken verbeterd worden? Jazeker!
En ja, ik ben mij ervan bewust dat dit wellicht zeer brede containerbegrippen zijn waar geen eenduidige oplossing voor is. Dit brengt mij dan ook direct bij de kern van het probleem: er kan en mag zeker geen sprake zijn van een “dertien-in-één-dozijn-beleid” als het om onze dienstverlening en communicatie gaat. De interne cultuuromslag van het WinD-traject is een goed vertrekpunt, zodat maatwerk uiteindelijk het uitgangspunt wordt. Want iedere burger van Weert is uniek!

Als PvdA Weert staan wij dan ook voor de volgende zeven zekerheden:

– Wij zijn er als gemeente voor onze inwoners…
– Wij zijn een betrouwbare overheid…
– Wij zijn dienstbaar aan onze inwoners…
– Wij communiceren vriendelijk met onze inwoners…
– Wij leggen zaken goed en duidelijk uit…
– Wij nemen de inbreng van onze inwoners serieus…
– Wij geven meer ruimte aan burgerinitiatieven met een kritische blik op regels…

Iedere inwoner van Weert is uniek en uiteindelijk zijn wij allemaal samen de mooie stad Weert!