27 maart 2015

WMO Afdeling Weert slecht bereikbaar.

Brief aan:

College van B&W en de gemeenteraad van Weert

Weert, 26-03-2015
Betreft: art. 40 vragen over de slechte bereikbaarheid van de WMO-afdeling

Geacht college,
De PvdA Weert heeft drie maanden geleden tijdens een commissievergadering vragen gesteld over de bereikbaarheid van WMO-afdeling voor onze inwoners van Weert.

We hebben tijdens de commissievergadering antwoord gekregen en erna nog aanvullende informatie over de stand van zaken op dat moment. Op dat moment hadden we begrip voor de situatie, maar nu drie maanden later bereiken ons nog de nodige signalen dat deze afdeling nog steeds niet goed bereikbaar is voor burgers.

De PvdA fractie vindt het onacceptabel dat deze afdeling slecht bereikbaar blijft voor burgers!
Het was te verwachten dat juist door de invoering van deze nieuwe wet, burgers die aangewezen zijn op de WMO de nodige vragen zouden hebben. Voor de invoering van deze wet heeft de PvdA Weert al de vraag gesteld of dat we als gemeente wel ‘startklaar’ waren voor de invoering van deze wet. Met een volmondige “ja, we zijn klaar voor de invoering van deze wet” werd er toen geantwoord.

Naar aanleiding hiervan hebben we als PvdA Weert de nodige vragen:

1) Bent u op de hoogte van de signalen dat de WMO-afdeling slecht bereikbaar is? Zo ja, waarop is hier dan nog niet op geanticipeerd?
2) Hoe komt het dat deze afdeling slecht bereikbaar blijft voor burgers?
3) Welke maatregelen gaat u nemen om de slechte bereikbaarheid van de WMO-afdeling te verbeteren?
4) Ligt het aan het feit dat ambtenaren proactief ingezet worden?
5) Ligt het aan de flex-werkplekken die men heeft?
6) In het kader van de invoering van de flex-werkplekken heeft de raad een motie ingediend voor het invoeren van mobiele telefoons, wat is hiervan de stand van zaken?

Tenslotte laat het duidelijk zijn dat wij als PvdA fractie Weert deze situatie niet accepteren en pleiten voor dagelijkse bereikbaarheid van deze afdeling. Met name in dit belangrijke overbruggingsjaar. Onze burgers hebben recht op informatie op een juiste en tijdige wijze!

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

namens de PvdA fractie Weert

Malika Zaaboul