Door op 23 december 2013

WML verlaagt waterdruk

Het is bekend dat WML de waterdruk in Weert heeft verlaagd. Maar is het u ook bekend hoeveel de inwoners van Weert hiervan bemerken?  De PvdA Weert krijgt vanuit haar achterban hier verschillende klachten en vragen over.

Welke reden(en) heeft WML om over te gaan tot het verlagen van de waterdruk? De PvdA stelt vragen.

waterdruk