Door op 8 mei 2013

Weert, 600 jaar stad!

Natuurlijk houdt de PvdA Weert ook van feestjes!  Het zou jammer zijn om het feit dat Weert 600 jaar geleden haar marktrechten verkreeg geruisloos voorbij te laten gaan. Echter in deze economisch slechte tijden met gemeenschapsgeld een feestje geven, dat moet met beleid gebeuren.

Het eerlijke verhaal is dat de gemeente Weert miljoenen tekort komt de komende jaren. En dat ligt niet alleen aan de algemene economische crisis. Dat is slechts een deel van het verhaal. Nee, ook de door het huidige college gemaakte keuzes  veroorzaken de nu zichtbare tekorten.

De PvdA Weert heeft hier de afgelopen jaren menigmaal op gewezen; Je kunt geen geld uitgeven dat je niet hebt. Je kunt niet straffeloos leven op de pof, of de rekening doorschuiven naar de volgende generatie.

Daarom zijn we ook kritisch naar de financiering van dit stadsfeest. We waren het er al niet mee eens dat sommige verenigingen al op voorhand een financiële toezegging/garantie kregen van de gemeente. Dat is in onze ogen niet fair t.o.v. al die andere prachtige initiatieven, en het schept bovendien financiële verwachtingen. En we blijven een totaal prijskaartje van €750.000,-  mogelijk oplopend tot 1 miljoen,  te hoog vinden. De Weerter burgers verwachten van hun bestuurders dat zij ook voor een feestje de tering naar de nering zetten!

De vooruitzichten voor 2014 en verder zien er financieel niet goed uit. Dat betekent voor het huidige college en gemeenteraad dat zij keuzes moeten maken. De PvdA Weert zal dat verhaal blijven vertellen en keuzes maken die verantwoord zijn.

En ja, er zal zeker ook nog ruimte zijn voor een mooi feest. Dat gaan we samen doen, met alle verenigingen, vrijwilligers en met de noodzakelijke inbreng van sponsors en belanghebbenden. Dat kan ook met een aangepast budget.