Door op 24 augustus 2013

WAT HET ONS BRENGT ZAL DE TIJD LEREN!

De laatste week van augustus is aangebroken. Deze zomer heerlijk kunnen genieten van het zeer mooie weer de afgelopen 7 weken. Blijkbaar krijgen we volgende week nog  een lekker weekje. Vandaag blauwe bessen jam, tomatensoep en pompoensoep gemaakt. Altijd fijn als er iets in de kelder staat en in de diepvries zit. Makkelijk als de vergaderingen voor de raad weer beginnen. Heeft Ton iets minder werk met het warme eten als de soep al klaar is. Buiten dat wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.

Vanaf 2 september ga ik werken voor de GGzE in Eindhoven. Ik kom te werken bij de afdeling Vastgoed. De functie moet nog worden toegewezen. De overgang naar de GGzE heeft alles te maken met de fusie van De Boei en de GGzE. Natuurlijk vind ik het heel erg jammer dat De Boei ophoudt te bestaan door de fusie. Maar ik zie alles vol vertrouwen tegemoet. Een grote verandering maar doemdenken is niet goed! Dus schouders eronder.

Datzelfde geldt voor de komenden maanden in de raad. In maart zijn er nieuwe verkiezingen. Ik doe graag weer mee en wil ook nog graag 4 jaar de belangen van de inwoners van Weert behartigen. Wat dat betreft geldt hier ook schouders eronder. Landelijk gezien kraait de haan bezuinigingen op alle fronten. Eerlijk gezegd vraag ik me af waarom er niet meer benadrukt wordt dat we de zekerheden van de mensen in tact moeten laten. Duidelijkheid scheppen en als je zegt dit doen we de eerste jaren niet dan houd je je daaraan. Draaien maakt mensen onzeker. Men weet niet waar men aan toe is. Gevolg de economie stagneert en de mensen verliezen het vertrouwen in alles. Bezuinigen moet maar je zult eerst de grote verspillingen en/of fraudes moeten aanpakken.

We zullen moeten inzetten op een sociale samenleving. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de maatschappij. ” je leeft niet voor jezelf” maar je bent een onderdeel van de samenleving, samen lukt het beter om de problemen te lijf te gaan. Samen ben je sterker! Samen geeft steun, geeft saamhorigheid.

Ik heb er vertrouwen in dat als het balletje SAMEN rolt, het zelfs bergopwaarts kan gaan!

Onze parel in Limburg, de gemeente Weert, heeft ook tal van zaken die belangrijk zijn voor inwoners, ondernemers en de ontwikkeling van onze stad. Wat te denken van de transitie van de jeugdzorg, de WMO, de teruglopende financien vanuit Den Haag, Beekstraatkwartier inclusief de lokatie stadhuis, het grondbedrijf, kunst en cultuur en de bezuinigingen, de binnenstad, de zorgvraag. Kortom allemaal zaken waarbij het SAMEN niet is weg te denken. De komende maanden zullen er keuzes moeten worden gemaakt over hoe en wat. Ik maak een keuze vanuit de gedachte wat het voor de inwoners van Weert betekent, daar draait het om want zij vormen de SAMENleving.