Door op 15 december 2016

Vragen over sluiting GGZ Vincent van Gogh instituut.

PvdA  Weert stel vragen aan B&W Gemeente Weert.

Aan: Het college van B&W van de gemeente Weert

i.a.a. de gemeenteraad Weert

Betreft: art. 40 vragen tav sluiting GGZ kliniek bij Vincent van Gogh

Weert, 14-12-2016

Geacht college,

Tijdens afgelopen informatiebijeenkomst bedrijfsvoering- inwoners werden wij als fractie van de PvdA verrast met de sluiting van de kliniek van GGZ Vincent van Gogh Instituut te Weert. Het betreft een totaal van maar liefst 30 bedden. De instelling zelf geeft als argument, dat het wel kan omdat er steeds meer mensen thuis behandeld worden (ambulante zorg). Dat neemt niet weg, dat er bij een bepaalde groep de noodzaak en de behoefte blijft, tot opname in een psychiatrische kliniek.

Als geheugensteun: In het verleden was de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis, de PAAZ, binnen het SJG Weert gehuisvest. Deze is toen overgaan naar GGZ Vincent van Gogh Instituut.

De snelheid waarmee deze beslissing en uitvoering tot sluiting plaats heeft, baart ons grote zorgen, zeker ook voor de noodzakelijke zorg in de toekomst.

Wij vinden het zeer zorgwekkend en pleiten ervoor om de kliniek van het Vincent van Gogh Instituut hier in Weert te behouden voor onze cliënten. Het gaat hier weliswaar om een kleine groep, maar juist deze groep is bijzonder kwetsbaar en daarom voelen we ons er verantwoordelijk voor.

Wij hebben hierover een aantal vragen:

  • Wat zijn de reden van deze beslissing?
  • Wat betekent dit voor het SJG-ziekenhuis?
  • Wat betekent dit voor onze cliënten als men i.p.v. ambulante hulpverlening aangewezen zijn op een opname binnen de kliniek?
  • Kunnen onze cliënten meteen rekenen op een opname of werkt deze sluiting wachtlijsten in de hand?

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

namens de PvdA Weert

Malika Zaaboul