VERKIEZINGSPROGRAMMA maart 2018

21 februari 2018

Beste Weertenaren,
Ik ben bijzonder verheugd en trots dat ik, als geboren en getogen Weertenaar, lijsttrekker voor de PvdA-Weert mag zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018!
Ik ben dankbaar en ook trots dat zowel de (steun)fractie, het bestuur en een meerderheid van de leden het vertrouwen in mij hebben uitgesproken om deze eervolle taak te vervullen. Nog trotser ben ik op ons goede team en het stevige verkiezingsprogramma waarmee we het beste uit Weert en haar inwoners kunnen halen.

In het dagelijks leven ben ik docent Duits aan een middelbare school en gewend om vooral met jonge mensen om te gaan en hun talent verder te ontwikkelen. Als docent en als mens staat bij mij de (mede)mens centraal, met al zijn vaardigheden en talenten, ongeacht religie en afkomst. Iedereen telt, niemand mag aan de zijlijn staan!

In ons verkiezingsprogramma vertellen wij een eerlijk verhaal: geen mooie woorden, maar realistische daden! In een tijd waarin de afstand tussen politiek en inwoners van Weert he- laas steeds groter lijkt te worden, het vertrouwen in en de belangstelling voor de politiek steeds minder dreigt te worden, wil ik samen met het team van de PvdA-Weert dicht bij men- sen staan.

We mogen de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Om ‘oeës stèdje Wieërt’, met al zijn mooie dorpen en wijken, mooier en socialer te maken, is het belangrijk te weten wat er speelt. In onze straat, onze buurt, onze wijk, ons dorp, onze stad.

Na jaren van bezuinigingen gaat het nu beter in ons land. Ook in Weert. Maar lang niet ie- dereen pro teert van de economische groei. Laten we met z’n allen oog hebben voor die mensen die daar nu nog niet van pro teren. Laten we het beste uit onszelf halen. Iedereen moet kunnen pro teren dat het beter gaat. Dat is de uitda-

ging die we moeten aangaan!

En dat is precies waar de PvdA-Weert voor staat. Samen met alle Weertenaren werken aan een Weert waar IEDER- EEN TELT! En waarvan iedereen kan zeggen: Weert is de beste, de mooiste, de groenste en sociaalste stad van Ne- derland!

Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat, samen met u Weertenaren,
gaat lukken de komende jaren!

Ad van Mierlo Lijstrekker PvdA Weert

Hier het volledige Verkiezingsprogramma:

programma_pvda