25 maart 2017

Veiliger Trottoirs en fiets- en wandelpaden in Weert.

In oktober hebben we de Gemeente Weert geattendeerd op de vele plekken in Weert waar trottoirs en fiets-/ wandelpaden in slechte staat verkeerde. We hebben als Weerter raadsfractie alle plekken gecontroleerd en bekeken. Ook hebben we toen foto`s gemaakt waar de situatie niet acceptabel was. Hier hebben wij een rapport van gemaakt. Aan 27 plekken moest snel iets gedaan worden. Zodat men weer gewoon gebruik kon maken van deze trottoirs en /of paden. Vorige week hebben we een controle uitgevoerd.
We zijn blij  dat de meeste plekken gerepareerd zijn. De Gemeente heeft op diverse plaatsen goed onderhoud gepleegd.

Echter er zijn ook plekken waar we nog niet tevreden over zijn. Dat zijn de volgende plekken:
Op Moesel: Hoek Oranjeplein bij Winkelcentrum, nog steeds gaten in het trottoir. Nassaulaan 20-24 zijn nog diverse ongelijke tegels. In de René van Chalomstraat, bij Moeselkapel, moet de hele straat nog opgeknapt worden.
Leuken: Fietspad achter Gamma. Eerste deel vanaf Roermondseweg is nog slecht.

Leukerhof: Hier zijn wel enkele gaten opgeknapt aan beide kanten van dit Wijkdeel. Echter dit deel van de Wijk moet grondig gerenoveerd worden.
Weerterheide, bij Weerterbergen. Geen onderhoud geweest. Wandelpad is zeer slecht door boomstronken.
Over de laatste 3 projecten gaan we met de Gemeente Weert in overleg, hoe ze dit willen aanpakken.

PvdA Weert blijft de vinger aan de pols houden.