Door op 26 november 2015

Toespraak door raadsleden met een moslimachtergrond

Vanuit de moslimgemeenschappen in Weert hielden de drie raadsleden Fatih Yücel, Malika Zaâboul en Fanida Kadra gisteren, woensdag 25 november, bij aanvang van de raadsvergadering een toespraak. De raadsleden spraken zich uit over hoe moslims van Marokkaanse en Turkse herkomst zich momenteel voelen en hoe zij verbinding zoeken met de Weerter gemeenschap. Ze reageren hiermee op de terroristische aanslagen van de afgelopen weken en de impact die dit heeft. Moslims worden of voelen zich aangesproken op hun geloof terwijl men zelf de daden verafschuwt. Ze doen een oproep om samen een vuist te maken tegen terrorisme. Om samen met alle Weertenaren verbinding en verbroedering te zoeken. Na de toespraak wordt er ter bezinning een minuut stilte gehouden.