Door op 21 juni 2017

Terublik behandeling Kadernota 2017

Terublik behandeling Kadernota 2017

Als PvdA Weert zijn wij trots op de resultaten die wij hebben behaald tijdens de behandeling van de “Kadernota 2017”.

Ons voorstel om de bezuiniging op de kinderboerderij terug te draaien heeft het gehaald, waardoor deze bezuiniging nu van de baan is en de kinderboerderij in Weert in de huidige vorm behouden blijft.

Daarnaast is het gelukt om na een voorstel van de PvdA fractie een meerderheid te krijgen voor het behoud van de “Mouttoren”, sloop van de Mouttoren is nu van de baan!

Maar behoud van de Mouttoren alleen was voor onze fractie onvoldoende, daarom hebben wij ook een voorsteld ingediend om de laad- en loskraan van het voormalige “Landbouwbelang” terug te plaatsen aan de kanaalboulevard. Dit voorstel is unaniem gesteund door de voltallige gemeenteraad.

Een drietal resultaten waar wij als PvdA Weert zeer tevreden mee zijn!