Door op 25 september 2013

Sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit

Wie zijn wij? Welke Weertenaren zetten zich in voor de PvdA? De mensen op deze foto ziet u ook op straat, in uw wijk, in de winkel waar u uw boodschappen doet. De PvdA’ers die in de gemeenteraad zitten hebben altijd het belang van Weert en haar bewoners voor ogen. Ze zijn democratisch gekozen door de inwoners van Weert en geven hun mening van- uit een duidelijke PvdA visie. De PvdA fractie in de gemeenteraad wordt ondersteund door het bestuur en een enthousiaste steunfractie. Samen vormen wij de ogen en oren van de Weertenaren en laten wij

namens u onze stem horen in de raadszaal, de plek waar onze democratie ten uitvoer wordt gebracht. Helaas voelen veel burgers zich in de steek gelaten door de overheid en door de instellingen waarvan ze hulp verwachten. De PvdA is echter van mening dat er ook bij een terugtredende overheid mensen zijn die echt hulp nodig hebben en die niet aan hun lot mogen worden overgelaten.

Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda. Misbruik moet stevig worden aangepakt. De PvdA wil werklozen en bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Scholing, stage of vrijwilligerswerk kunnen daarbij de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren. We gaan voor mensen die gebruik maken van de bijstand wel op zoek naar een tegenprestatie. Het aloude voor-wat-hoort-wat principe.

De PvdA Weert staat voor sterker en socialer.

De PvdA Weert maakt keuzes. Doet u met ons mee?