Door op 30 oktober 2015

PvdA Weert wil verlaging parkeertarieven

De PvdA Weert heeft met groeiende verbazing kennis genomen van de discussie omtrent het parkeren zoals het zich de afgelopen weken heeft gemanifesteerd. Geconstateerd moet worden dat de afgelopen jaren de tarieven fors zijn gestegen, terwijl de bezoekersaantallen zijn gedaald en de parkeerinkomsten gelijk zijn gebleven.

De coalities van de afgelopen 6 jaar met als vaste partijen VVD en Weert Lokaal blijven vasthouden aan de bestaande koers van forse verhogingen op de parkeertarieven. De PvdA Weert vindt dat het tijd wordt voor een forse koersverandering om de binnenstad van Weert aantrekkelijk te laten zijn. De PvdA Weert stelt voor om de tarieven met 10 cent te verlagen. Hiermee neemt de aantrekkelijkheid van de binnenstad weer toe, komen er weer meer bezoekers en wordt het weer betaalbaar om in de binnenstad van Weert te parkeren. Daarnaast denken wij dat een verlaging van de parkeertarieven een aanzuigende werking kan hebben op nieuwe ondernemers in de binnenstad. Ook de huidige ondernemers zullen baat hebben bij een verlaging van de parkeertarieven, omdat ze hun omzet zullen zien stijgen.

Wij begrijpen dat hiervoor durf nodig is, maar wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor een win-win situatie ontstaat. Ook de gemeente Weert zal baat hebben bij een verlaging, aangezien er door meer bezoekers aan de binnenstad ook meer inkomsten gegenereerd zullen worden uit het parkeren.