18 juni 2015

PvdA Weert on Tour in de wijken de Biest, Groenewoud en Leuken.

 

Op 25 juni 2015 gaat de PvdA Weert on Tour in de wijken de Biest, Groenewoud en Leuken.
De locatie waar de wijkbijeenkomst gehouden wordt is “Gemeenschapshuis Groenewoud”. De aanvangstijd is 19.30 uur.

De PvdA Weert gaat met de bewoners van de wijken Biest, Groenewoud en Leuken in gesprek over mogelijke verbeterpunten in deze wijken.
Enkele thema`s die aan de orde komen zijn:
1. Wat speelt er in uw wijk?
2. Waar bent u tevreden over en wat behoeft aandacht?
3. Het welbevinden van de bewoners, met o.a. de zorg in de wijk.
4. (Verkeers) Veiligheid in uw wijk.
Samen met de bewoners van Biest, Groenewoud en Leuken wil de PvdA Weert bespreken hoe zaken aangepakt kunnen worden, eventueel met politieke ondersteuning van de raadsfractie.
Waar staat de PvdA Weert voor? De PvdA Weert staat voor een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, in je wijk, dorp en stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA Weert. Veilig in het verkeer, maar ook in onze leefsituatie.
Veiligheid maken we echter samen. Een veilig Weert, waarin onze kinderen ongedwongen kunnen opgroeien in de wijken kunnen we alleen in gezamenlijkheid creëren door de handen ineen te slaan en ons er samen verantwoordelijk voor te voelen. Een goede samenwerking tussen welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, woningbouwcorporaties, onderwijs, burgers, bedrijven, brandweer en politie is van essentieel belang.
De buurt en wijk zijn de belangrijkste ontmoetingspunten voor mensen en groepen. We investeren in wijken om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt. Wijkraden vormen hierin al heel lang een verbindende schakel tussen overheid en burger. Daar wil de PvdA Weert aan blijven werken.
Wilt U als wijkbewoner met ons meedenken of alvast reageren?
Kom dan op 25 juni naar onze wijkavond of mail uw vragen, opmerkingen of verbeterpunten naar weertpvda@gmail.com.
De PvdA Weert wil op alle gebieden voortvarend te werk gaan. Dat is de uitdaging. Het moet anders, het kan anders.
Daar staat de PvdA Weert voor.