17 februari 2015

PVDA WEERT ON TOUR: EEN GOED GESPREK MET WEERT- ZUID

Op 2 maart 2015 gaat de PvdA Weert on Tour in de wijken van Weert- Zuid. In “het Keenterhart” zal hiervoor op 2 maart om 19.30 de aftrap worden gegeven.
De PvdA gaat op bezoek bij de bewoners van de wijken Graswinkel, Moesel en Keent om samen te bekijken en praten over de knel- en verbeterpunten in deze wijken. Om al enkele thema`s te noemen die aan de orde komen heeft de PvdA Weert aangegeven:
1. Wat speelt er in de wijken?
2. Ontwikkelingen in de zorg.
3. Intermezzo?
4. (Verkeers) Veiligheid in de wijken.

Samen met de bewoners van Graswinkel, Moesel en Keent wil de PvdA Weert discussiëren hoe zaken aangepakt kunnen worden. En waar zij als politieke fractie ondersteuning kunnen bieden. We vragen de inwoners van de wijken dan ook om aan te geven wat er zoal speelt in hun eigen buurt.
Dit kan per email aan pvdaweert@kpnmail.nl.

Als PvdA Weert willen wij een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, in je wijk, dorp en stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA Weert. Veilig in het verkeer, maar ook in onze leefsituatie.
Veiligheid maken we echter samen. Een veilig Weert, waarin onze kinderen ongedwongen kunnen opgroeien in de wijken kunnen we alleen in gezamenlijkheid creëren door de handen ineen te slaan en ons er samen verantwoordelijk voor te voelen. Een goede samenwerking tussen welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, woningbouwcorporaties, onderwijs, burgers, bedrijven, brandweer en politie is van essentieel belang.
De buurt en wijk zijn de belangrijkste ontmoetingspunten voor mensen en groepen. We investeren in wijken om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt. Wijkraden vormen hierin al heel lang een verbindende schakel tussen overheid en burger. Daar wil de PvdA Weert aan blijven werken.
De PvdA Weert wil op alle gebieden voortvarend te werk gaan. Dat is de uitdaging. Het moet anders, het kan anders.
Daar staat de PvdA Weert voor.

Foto: Winkelcentrum Moesel een centraal punt in de wijk Moesel.