7 mei 2015

PvdA Weert maakt zich zorgen over Weerter Kunst.

De PvdA Weert heeft tijdens de afgelopen commissievergadering vragen gesteld ten aanzien van de kunst in het voormalige gemeentehuis. We hebben tijdens de commissievergadering een geruststellend antwoord gekregen: “alle kunst wat daar was, is goed opgeborgen”.
Nu, ruim een week later, bereiken ons geluiden van verontruste burgers en kunstliefhebbers dat dat niet het geval is. Recent heeft men nog kunst van een bekende Weertenaar, Jan Tullemans, in een vergeten hoekje gevonden!

De PvdA fractie heeft kunst en cultuur hoog in het vaandel staan; het is wat ons bindt. Het is iets van ons allemaal. We zijn dan ook van mening dat de gemeente met gemeentelijk cultureel erfgoed en kunstbezit zorgvuldig dient om te gaan. We mogen trots zijn op wat we hebben en dat we ons ermee kunnen profileren.

We spreken tevens onze zorgen uit hoe we met het gemeentelijk kunstbezit en cultureel erfgoed omgaan, wanneer we overgaan tot één museum en er sprake is van mogelijke publiek/ private samenwerking.

Voor exorbitante situaties zoals in het Wereldmuseum in Rotterdam moeten we waken. Een museum is volgens de International Council Of Museums: “Een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen”.

Naar aanleiding van deze situatie hebben wij als PvdA fractie Weert een aantal vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van het feit, dat er ondanks zorgvuldige inventarisatie en opbergen, toch nog enkele kunstwerken in het voormalige gemeentehuis liggen? Zo nee, hoe kan het dat de wethouder van dergelijke belangrijke informatie niet op de hoogte is?
2. Hoe kan het dat de raadscommissie verkeerd is geïnformeerd ten aanzien van dit onderwerp?
3. Hoe heeft deze situatie kunnen gebeuren?
4. Om welke kunstwerken gaat het exact?
5. Welke acties gaat de wethouder ondernemen om deze situatie op te lossen en dergelijke missers tan aanzien van onze kunst in de toekomst te voorkomen?

Tenslotte, laat het duidelijk zijn dat wij als PvdA fractie Weert deze situatie niet kunnen accepteren. Wij dringen er dan ook op aan dat men nagaat of nu wél echt al het gemeentelijk kunstbezit goed opgeborgen is!
De gemeenschap moet ervan op aan kunnen dat er zorgvuldig met gemeenschappelijk (erf)goed, in dit specifieke geval, kunst en cultuuruitingen, wordt omgegaan.

Namens de fractie van de PvdA Weert,

Malika Zaäboul

Foto: Beperkte ruimte voor kunst, doordat we alleen het Jacob van Horne Museum rijk meer zijn.