4 juni 2015

PvdA Weert is tegen optrekken KM grens leerlingen vervoer!

Kmgrens leerlingenvervoer wordt opgetrokken van 2 Km naar 6 Km, dat hebben de coalitie partijen VVD, SP, Weert Lokaal en oppositie partij D 66 besloten tijdens afgelopen raadsvergadering.
Wij als PvdA hebben ons hier tijdens deze raadsvergadering met hand en tand tegen verzet, vanwege de kwetsbaarheid/veiligheid van deze groep leerlingen.
Deze beslissing heeft volgens ons als PvdA vergaande gevolgen voor een groot aantal leerlingen en hun ouders. Deze zijn dan aangewezen op het gebruik van openbaar vervoer of eigen vervoer.
Zij zijn immers afhankelijk van een begeleider om de veiligheid van en naar school te waarborgen, vanwege hun lichamelijke, geestelijke of psychiatrische beperkingen.
Vanwege de financiële positie van de gemeente Weert heeft men deze beslissing genomen, en wat het de gemeente op??? 46 duizend euro als besparing.
Wij hadden het er wel voor over voor deze kwetsbare groep, als je na gaat wat het je opbrengt in de toekomst.
Wij hadden eventueel middels een amendement ervoor willen pleiten dat de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar wel onder de 2 Km grens zou vallen, vanwege de overduidelijke kwetsbaarheid van deze groep.
Maar dat is kennelijk wetstechnisch niet mogelijk zonder dat het voortgezet onderwijs ook hieronder valt.
Hier hebben wij uiteindelijk niet voor gekozen om niemand uit te sluiten.
Voor ons als PvdA doet iedereen mee en niemand staat aan de kant.