Politiek gaat niet alleen over grote zaken

27 oktober 2017

 IN WEERT MAGAZINE IN SEPTEMBER 2017:

Als je het over politiek hebt, denk je vaak aan allerlei onderwerpen die een grote impact hebben op de samenleving. Of aan zaken die heel veel geld kosten en waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen.  De keuze om voor of tegen een voorstel te stemmen heeft te maken met dingen die je als politieke partij hoog in je vaandel hebt. En waarvan je denkt dat dit goed is voor de inwoners van je stad.Politiek gaat echter ook over kleine zaken die lang niet altijd de gemeenteraad halen. 

Ook de PvdA-Weert is niet alleen met ‘grote’ onderwerpen bezig. Niet minder belangrijk zijn juist de kleine dingen waar inwoners last of hinder van ondervinden. Soms hebben mensen het gevoel dat ze niet gehoord worden of dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. Door samen met mensen aan de slag te gaan , hebben we bij de gemeente aan de bel getrokken. Op die manier hebben we samen, soms langlopende klachten en/of problemen, kunnen oplossen.

Een aantal voorbeelden:

Parkeren bij sportvelden MMC
op de Graswinkel.
Omwonenden van de MMC-sportvelden klaagden erover dat bezoekers van de sportvelden elders in de wijk parkeerden omdat er een tekort is aan parkeerplaatsen dichtbij de accommodatie. Buurtbewoners droegen zelf een oplossing aan door een stukje groenvoorziening te bestemmen voor extra parkeerplaatsen. Deze oplossing vond aanvankelijk geen gehoor bij de gemeente met het gevolg dat er niets gebeurde. Dit tot ergernis van de omwonenden. Door bemiddeling van de PvdA-Weert zijn de extra parkeerplaatsen nu toch gerealiseerd.

Afval in de container in plaats van naast de container.
Bij ats en appartementencomplexen staan vaak ondergrondse afvalcontainers. Hiervoor hebben alleen de bewoners van de complexen toegangspasjes. Een veel voorkomend probleem was/is het illegaal dumpen van afvalzakken bij zo’n container door mensen die er niet wonen. Het wordt pas echt een probleem als het pasjessysteem niet werkt en iedereen er zomaar, dus illegaal, zijn afval dumpt. De container raakt sneller vol en er worden afvalzakken rondom de container neergegooid. Dit was ook het geval op de Graswinkel. Klachten van bewoners kregen nauwelijks gehoor bij de gemeente. Mensen hadden het gevoel dat ze aan het lijntje werden gehouden. Mede door inzet van de PvdA-Weert is het probleem aangepakt en zijn de containers voorzien van een goed werkend systeem.

Veiligheid boven alles.

Op een aantal plaatsen in Weert zijn in de rijbaan betonnen verhogingen aangebracht die een scheiding vormen tussen rijbaan en etspad. Zeker bij schemer, in het donker of bij slecht weer zijn deze betonnen randen nauwelijks zichtbaar voor automobilisten en vooral niet voor etsers. Op aandringen en door inzet van de PvdA-Weert zijn de betonnen randen wit geschilderd. Hierdoor is de zichtbaarheid én de veiligheid voor etsers vergroot.

Scheve tegels en verzakte trottoirs of fietspaden.
Veel mensen klagen over het onderhoud van trottoirs en etspaden. Er was al vaak met de gemeente getelefoneerd over schee iggende of verzakte stoeptegels in het trottoir of op etspaden. Vaak was er na maanden nog steeds niets aan deze hinderlijke situatie gedaan.

De PvdA-Weert heeft zich ‘ontfermd’ over deze klachten. Op tal van plaatsen zijn foto’s gemaakt die zijn doorgegeven aan de gemeente. Ondertussen zijn de meeste problemen opgelost.

Oversteken kruispunt Molenpoort/ Molenstraat/ Wilhelminasingel.
Al jaren wordt geconstateerd en gemeld dat de oversteekplaats bij de kruising Molenpoort/ Molenstraat/Wilhelminasingel onveilig is. Vooral ouderen durfden er niet over te steken. Hierover is overleg met de wethouder en de ambtenaren geweest. Als eerste oplossing is een zebrapad aangelegd. Het geheel zou grondiger worden aangepakt bij de renovatie van het Bassin en de Wilhelminasingel, hetgeen ondertussen is gebeurd.

Nog veel meer ‘kleine zaken’ zijn door de PvdA-Weert aangepakt. Het voert te ver hier alles te noemen. Het vermelden waard zijn het overleg en de ondersteuning van de wijkraden Biest, Groenewoud, Boshoven en Keent. Het ‘ongecontroleerd’ stallen van etsen bij het NS-station heeft ook onze bijzondere aandacht. Wij hopen dat daar ook gauw een oplossing voor komt.

Wim Janssen en Ad van Mierlo, Ombudsteam PvdA-Weert