27 juli 2017

Oproep voor kandidaat- raadsleden.

Na de zomervakantie staan de activiteiten van het afdelingsbestuur volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het streven is natuurlijk om als PvdA-Weert met goede en herkenbare kandidaten aan de verkiezingen deel te nemen.

Daarom vragen we alle leden die zich betrokken voelen bij het wel en wee van de gemeente Weert en die zich bovendien willen inzetten voor een PvdA-fractie die ertoe doet in de gemeenteraad, zich te melden als kandidaat raadslid.

Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 15 september aanmelden door een mail te sturen naar de voorzitter van de afdeling Weert met daarin jouw persoonlijke gegevens en een korte motivatie.

Vrij snel na 15 september vinden er gesprekken plaats met de kandidaatstellingscommissie. Deze bestaat uit drie personen:

  • Marlies Cox, voorzitter PvdA afdeling Echt-Susteren
  • Jan van Nierop, raadslid van de PvdA in Nederweert
  • Nettie Huisman, voorzitter PvdA afdeling Weert.

      De kandidaatstellingscommissie maakt een voorstel voor een ontwerplijst ten behoeve van het afdelingsbestuur. In de algemene ledenvergadering die voor 10 december plaatsvindt stellen de leden de definitieve lijst vast.

      Het mailadres waar je je kunt aanmelden: huisman.aj@kpnmail.nl.

      Een uitgebreide profielschets kun je opvragen bij het algemene mailadres van de PvdA-Weert: weertpvda@gmail.com.

      Als je nog mensen in je omgeving kent die zowel Weert als de PvdA een warm hart toedragen, dan kunnen zij zich eveneens melden. De voorzitter van de afdeling neemt dan zo spoedig mogelijk contact met hen op voor een oriënterend gesprek.

      Met vriendelijke groet,

      Nettie Huisman

      (voorzitter PvdA-Weert)