Door op 22 januari 2014

Onleesbare straatnaambordjes en Johnny Hoes

De PvdA Weert moet helaas constateren dat er tot op heden nog geen concrete uitvoering is gegeven aan de vragen die zij augustus 2011 heeft gesteld inzake de onleesbare straatnaambordjes en vraagt in een brief aan B&W opnieuw aandacht. Ook van het gedenkteken voor Weertenaar Johnny Hoes is niets meer vernomen.

 

onleesbare-straatnaambordjes