2 juli 2013

Ongerustheid over mogelijke PvdA-steun voor de aanschaf van de JSF

Naar aanleiding van het gerucht dat het kabinet toch tot aanschaf van de JSF gaat besluiten heeft de fractie en het bestuur van de PvdA een brief gestuurd aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA om onze bezorgdheid uit te spreken over de gevolgen van een dergelijk besluit.                                                                                                                                                                                                                      .

Aan de Tweede Kamerfractie -JSF