Nu in Weertmagazine: Kansen voor kinderen 

23 december 2017

 

 

Kinderen vormen een speciaal aandachtsgebied bij de PvdA Weert, omdat juist deze groep kwetsbaar is. Al in een heel vroeg stadium bepalen factoren, zoals armoede, gezondheid, scholing en mate van deelname aan het sociale leven, hoe hun toekomst eruit zal zien. 

 

Goede scholing 

Kinderen verdienen die scholing die bij hen past en waarbij ze al hun talenten en vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond of situatie. 

 

Zwaarlijvigheid 

PvdA Weert maakt zich ernstig zorgen om het aantal kinderen binnen onze gemeente dat te dik is. De afgelopen 20 jaar is het aantal kinderen dat te zwaar is verdubbeld. Ongeveer 15% van de kinderen tot 15 jaar heeft overgewicht. Door overgewicht lopen kinderen een groter risico op lichamelijke klachten, zoals diabetes, hart- en vaatziektes, hoge bloeddruk, gewrichtspijnen en problemen met de stofwisseling. Ook kunnen kinderen een negatief zelfbeeld, gevoelens van schaamte of onzekerheid ontwikkelen. Dit kan zelfs de schoolprestaties en de verdere persoonlijke ontwikkeling negatief beïnvloeden.  

PvdA Weert zou dan ook graag zien, dat in samenwerking met de gemeente, GGD en ziekenhuizen een project wordt opgestart om dit probleem aan te pakken. 

 

Kinderarmoede 

De PvdA heeft vooral oog voor de kinderen in armoede. Kinderen mogen nooit de dupe worden van de (soms tijdelijke) armoede van hun ouders. Hoewel de vorige regering extra geld beschikbaar heeft gesteld voor de  bestrijding van kinderarmoede, vindt de PvdA Weert dat ook de gemeente extra middelen beschikbaar moet stellen om deze kinderen van nieuwe spullen en/of kleding te voorzien. 

De PvdA Weert is dan ook van mening dat juist de kinderen in armoede het beste weten wat ze nodig hebben. In een motie is gevraagd om een speciaal kinderpanel op te richten. Uiteindelijk is er een ideeën-bus gerealiseerd door een aantal cliënten van PSW voor kinderen die in armoede opgroeien. 

 

 

Malika Zaaboul