Door op 1 februari 2017

Museumvisie.

De Museumvisie

Tijdens afgelopen raadsvergadering heeft PvdA fractie ja gezegd tegen een museum in Weert. We konden kiezen uit drie scenario’s ,  light, medium en full. Wij als PvdA hebben gekozen voor scenario medium. Dit hebben we gedaan met alle fracties met uitzondering van Dus Weert en VVD. De VVD niet kiest voor kunst en cultuur. Ze hebben tegen het voorstel gestemd zonder onderbouwing, ze vonden de visie te mager.

We hebben eindelijk een museumvisie. Hier hebben wij lang op moeten wachten. Er is 30 jaar niks aan gedaan.  Een museum is gesloten ( Tienderschuur),  zonder compensatie en de Martinuschool als erfgoedhuis is in het verleden niet doorgegaan. Wij als PvdA Weert betreuren dat nog steeds.

Wij vinden kunst en cultuur erg belangrijk en dat staat bij ons hoog in het vaandel, kunst en cultuur bevorderen de sociale cohesie en geven vorm aan ons gezamenlijk verleden. Ze verwoorden een voorbeeld van onze democratische indentiteit en dat moeten we doorgeven aan onze jeugd en ook trots op zijn. Wil je een aantrekkelijk stad zijn voor je inwoners en bezoekers, dan hoort daar  kunst en cultuur ook bij.

Hierin hebben wij met z’ n allen een maatschappelijk en een morele verantwoordelijk-heid.  Om in het heden te leven moet je het verleden kennen.

We hebben nu een museumvisie en een lokatie.  Mogelijk waren  er andere lokatie`s die beter of goedkoper zijn, maar we willen vooruit als PvdA.

Wij zijn ook van menig dat we moeten ophouden om alleen maar te praten over een museum.  Als we voor dit raadsvoorstel stemmen, dan moet het niet zo zijn dat we veel geld uitgeven en vervolgens nee zeggen tegen het geheel. Dan  staan we weer met lege handen.

Voor nu stonden twee vragen centraal in de fractie en steunfractie:

1) Wil je een Museum in Weert? Ja of nee?

2) En heb het geld voor over? Ja of nee?

En beide vragen konden door fractie en steunfractie met een ja worden beantwoord .

We wensen de wethouder veel wijsheid bij de uitwerking van deze museumvisie en zijn benieuwd naar de verdere uitwerking .