Miljoenen mensen proberen uit de hel te ontvluchten.