9 december 2015

Martin van Rijn maakt afspraken in de Thuiszorg

Afgelopen vrijdag maakte ik met FNV, CNV en VNG afspraken over een gezamenlijke aanpak voor de zorg en ondersteuning thuis. Heel erg mooi. Maar in het bijzonder ben ik trots op wat wij voor de vrouwen in de thuiszorg hebben kunnen bereiken. De afspraken die we hebben gemaakt bieden hen weer meer zekerheid op een normaal contract tegen goede voorwaarden en nieuw perspectief op de toekomst.

Het debat over de toekomst van de zorg is de afgelopen jaren fel geweest. Dat is logisch: de vraag hoe we het beste om kunnen gaan met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving is wezenlijk. Dat we het anders moeten gaan organiseren is erg nodig: dichter bij de mensen, kleinschaliger, minder bureaucratie. Gewoon praten met mensen over wat ze zelf kunnen en wat ze nodig hebben in plaats van onpersoonlijke indicaties, is een lang gekoesterde wens. We krijgen in de toekomst meer ouderen . Die hebben straks meer én zwaardere zorg nodig. Ik wil dat die ook in de toekomst beschikbaar is voor iedereen, ook voor wie geen dikke portemonnee heeft. Heel bewust hebben we de keuze gemaakt om bij de lichte ondersteuning thuis, van iedereen die dat kan te vragen of ze dat meer zelf kunnen oplossen. Hulp in de huishouding kunnen veel mensen onderling regelen of zelf betalen, ook al geldt dat natuurlijk niet voor iedereen.

Het samen voor de toekomst veilig stellen van zware zorg voor de meest kwetsbaren is een rechtvaardige keuze; wijkverpleging en zorg voor mensen met dementie moet altijd gegarandeerd zijn. Maar het betekent ook dat op lichte ondersteuning thuis, zoals het schoonmaken, meer werd bezuinigd.

Tegelijkertijd doet het pijn als een valide keuze onzekerheid betekent; dat mensen mogelijk hun baan verliezen. Maar als iets de PvdA kenmerkt dan is het wel dat wij pas tevreden zijn als we onzekerheden van mensen in het heden wegnemen én vooruitgang mogelijk maken voor iedereen. En dat is precies de reden waarom ik afspraken heb kunnen maken met FNV en CNV. Omdat het soms gaat om actievoeren, maar ook om verantwoordelijkheid nemen. En het feit dat de gemeenten meedoen is een belangrijk signaal dat gemeenten naast de burger willen staan en niet er tegenover.

Samen met FNV, CNV en gemeenten is afgesproken dat we voor mensen in de thuiszorg nieuwe banen maken, door slimme combinaties van huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Dat kan dan tegen betere arbeidsvoorwaarden. Geen race to the bottom. Ook is afgesproken dat de zogenoemde alfahulpconstructies die onze partij al jaren een doorn in het oog zijn, worden tegengegaan. Want banen die met gemeenschapsgeld worden betaald moeten fatsoenlijke banen zijn.

Op deze manier kunnen we de toekomst gezamenlijk met vertrouwen tegemoet. Zal dat van vandaag op morgen allemaal geregeld zijn? Vast niet. Dat is keihard werken. Laten we daar als PvdA’ers nou enorm van houden.