Door op 9 januari 2014

Maatman Zorggroep in de regio

Maandag 6 januari jl. zagen wij een artikel in de Limburger over het voornemen van de Maatman Zorggroep om reguliere huurders en verstandelijk gehandicapten bij elkaar te brengen in het voormalige klooster Fatima aan de Coenraad Abelstraat. Ze kunnen er vrijwel meteen in trekken.
Het artikel overvalt de bewoners van Fatima volledig! Het is bekend dat de wijk Fatima veel zorgvragers heeft, meer dan gemiddeld. Het nu voorliggende concept dat Maatman Zorggroep voorstaat legt extra druk op de wijk. Daarnaast vragen wij ons af of de beoogde accommodatie voldoet aan de huidige normen voor huisvesting van zorg geïndiceerde mensen? Ook vragen we ons af of de gemeente straks (2015) moet gaan betalen voor deze zorg en woonbegeleiding. Is dit een project dat in het bredere transitie beleid past of zou je als gemeente wanneer je keuze vrijheid hebt, deze keuze maken?

Vragen aan b&w over Maatman Zorggroep

Bericht in de Limburger