Door op 9 mei 2013

KEUZES

Keuzes daaruit bestaat ons hele leven. Ga ik naar links, rechts, achteruit of vooruit en noem ze maar op de dingen waarin we keuzes maken of moeten maken. Ik heb jaren geleden de keuze gemaakt voor de PvdA Weert. Waarom? Deze partij had het het beste voor met Weert en haar inwoners. De PvdA stond voor het centraal stellen van de mens in een gemeente die probeert daar alle elementen aanwezig te laten zijn die nodig zijn om te kunnen spreken van een gemeente waar het:

GOED WONEN

GOED WERKEN

GOED LEVEN is.

Sociaal betrokken, kiezen voor welzijn ipv welvaart en vooral kiezen voor een verantwoord beleid zonder ons een te grote broek aan te meten. Met de politieke dragers: Alouis Heijmans, Ton Geurts, Ger van Heugten, Mathilde Dominikovski, Herbert Daniels, Leon Heuvelmans. Raadsleden die wisten waar het om ging in de politiek. Die keuzes hebben gemaakt voor de minima, kunst en cultuur, sociale werkvoorziening, woonwagenbeleid, ontwikkelingen op het gebied van de woningbouw, stedelijke ontwikkeling, onderwijs en welzijn. Keuzes waar naar mijn idee 3 zaken belangrijk waren:

HET ALGEMEEN BELANG

DE INWONERS VAN WEERT

HEBBEN WE ER GELD VOOR

Vandaag heb ik me nog eens verdiept in de voorjaarsnota, kwartaalrapportage inzake financiën, managementletter. Als ik nadenk over wat ik gelezen heb, dan kan niet anders dan constateren dat onze financiële positie van dien aard is dat we eigenlijk geen geld kunnen uitgeven. Goed beschouwd zou je alles wat je volgend jaar wil doen niet moeten doen en een jaar opschuiven. Of zoals dat genoemd wordt in raads- jargon: alle prioriteiten een jaar doorschuiven. Dat zou een keuze kunnen zijn. Ik wil wel eerst weten wat de gevolgen zijn als je die keuze zou maken. Zo moeilijk kunnen keuzes dus zijn. Een ding weet ik zeker als je de keuze maakt voor de inwoners van Weert dat dat de meest waardevaste keuze is.
DAAR BLIJFT HET OM DRAAIEN ALS JE DE MENS CENTRAAL STELT!