9 januari 2015

Je suis Charlie

Ook in Weert is op donderdag 8 januari een bijeenkomst gehouden als steunbetuiging aan de vrijheid van meningsuiting en voor de slachtoffers en nabestaanden van de terreuraanslag in Parijs op het Franse weekblad Charlie Hebdo. Deze bijeenkomst is gehouden om 18.00 uur, op hetzelfde moment dat in Parijs een stille tocht is gehouden.Bij deze bijeenkomst zijn toespraken gehouden door burgemeester J. Heijmans, mevr. F. Kadra (fractievoorzitter van de Weerter PvdA) en dhr. G. Kessels (journalist en columnist van Dagblad de Limburger). Tevens is een cartoon gepresenteert van dhr. R. Beckers.

Toespraak PvdA-fractievoorzitter  Fanida Kadra

Wij zijn allemaal Charlie!

“Beste Weertenaren,

Vandaag staan wij stil bij de afschuwelijke gebeurtenissen die gisteren in Parijs hebben plaatsgevonden! Mensen die naar hun werk zijn gegaan, om de wereld te voorzien van het vrije woord, zijn nooit meer teruggekeerd naar hun geliefden! We zien de beelden op tv maar kunnen ons waarschijnlijk niet voorstellen dat de nabestaanden door de terroristische aanslag van gisteren levenslang hebben gekregen!
Ik spreek u hier aan namens de gemeenteraad van Weert, maar ook op persoonlijke titel.
Als volledige raad nemen wij afstand van de aanslag van gisteren, wij nemen afstand van oproepen op Facebook waarin wordt opgeroepen om gebedshuizen in brand te steken, wij nemen afstand van alle acties die discriminatie, het zaaien van haat en polarisatie in de hand werken. Wij kiezen als Weerter gemeenteraad voor de verbinding, tolerantie en solidariteit! Niemand in onze gemeente wordt uitgesloten op welke grond dan ook. Met respect voor elkaars geloofs- en levensovertuiging met de juiste waardering voor elkaars mening gaan WIJ in deze stad met elkaar om.
Wat er gisteren is gebeurd druist in tegen alles waar wij als gemeenteraad en als individuen voor staan. Niemand heeft het recht om met het gebruik van geweld en met het nemen van dierbare mensenlevens anderen de mond te snoeren. Wij kiezen voor de dialoog en zullen dat in de toekomst ook blijven doen! Laten we de handen inéén slaan en uit deze verschrikkelijke daad iets positiefs halen, elkaar weer vinden, de dialoog met elkaar aangaan en elkaar vooral respecteren daar waar we verschillen zonder de vele overeenkomsten uit het oog te verliezen! Zodat de mensenlevens die gisteren zijn ontnomen niet voor niets zijn geweest!
Beste stadsgenoten, zoals ik al zei sta ik hier ook op persoonlijke titel. Ik ben een Weertenaar, een Limburger, een Europeaan, een Marokkaan, een Wereldburger, een Moslim, maar bovenal ben ik mens! Ik zeg dan ook: de terroristische aanslag die gisteren heeft plaatsgevonden heeft NIET plaatsgevonden in mijn naam, NIET plaatsgevonden in de naam van alle andere Moslims die Weert verrijken en bovenal NIET plaatsgevonden in naam van de Islam!

Ik wil afsluiten met de 7 adviezen van Mevlana Rumi, een Perzische filosoof en dichter uit de 13de eeuw die filosofeerde over de voordelen van verdraagzaamheid:

“Word als stromend water in vrijgevigheid en hulpvaardigheid.
Word als de zon in compassie en mededogen.
Word als de nacht in het bedekken van andermans tekortkomingen.
Word als een overledene in woede en fanatisme.
Word als de aarde in bescheidenheid en nederigheid.
Word als de zee in verdraagzaamheid.
Toon jezelf zoals je bent of wees zoals je jezelf toont.”

Beste mensen, dank u voor uw komst en aandacht!”