Door op 27 maart 2015

Het gedraai van de SP en het verloochenen van haar principes!!!

Een zware vergaderweek achter de rug met belangrijke agendapunten. De meest in het oog springende was die rondom de uitbesteding van de gemeentelijke buitendienst. Kortom: privatisering!

We begonnen de discussie op woensdagavond waarin de Weerter SP fractie stellig reageerde door het standpunt in te nemen dat ze principieel tegen privatisering waren. De dag daarop, tijdens het vervolg van datzelfde agendapunt, draait de SP 180% graden en is opeens niet meer zo stellig en principieel als de dag ervoor. Opeens ziet de SP mogelijkheden om toch met dit raadsvoorstel in te stemmen! Een voorstel waarin onze mensen van de buitendienst, die goed werk leveren voor onze gemeente, bij een private marktpartij worden weggezet.

Weg SP principes, weg geloofwaardigheid…en dat alles omdat het pluche van de coalitie kennelijk zwaarder weegt dan de uitgangspunten waarvoor de SP altijd heeft gestaan in het verleden. Laat Roemer het niet horen dat de Weerter SP fractie heeft ingestemd met privatisering!

Als Weerter PvdA fractie hebben wij voet bij stuk gehouden en zijn wij niet van onze principes afgevallen: geen privatisering! Het voorstel is uiteindelijk aangenomen door de fracties van Weert Lokaal, VVD, SP en D’66!