Door op 19 april 2013

Het complexe complex Poort van Limburg

Het complex Poort van Limburg heeft zowel de politiek als de Weerter burger de afgelopen tijd bezig gehouden. Op maandagavond 15 april 2013 vond het finale verantwoordingsdebat plaats waarin het rapport van de rekenkamer besproken zou gaan worden. Met name de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport zouden centraal staan.
Maar de avond kreeg een andere wending toen wethouder Kirkels aan het begin van de raadsvergadering een verklaring aflegde waarin hij zijn wethouderszetel beschikbaar stelde. Aanvankelijk dreigde het niet meer om het rekenkamerrapport te gaan maar om het aftreden van wethouder Kirkels. Er heerste verwarring alom; bij de raad, bij de andere wethouders en bij de burgemeester. Uiteindelijk kwam het rekenkamerrapport toch nog inhoudelijk aan de orde. En zo hoort het ook!

Wij zijn als PvdA fractie kritisch geweest ten aanzien van het Poort van Limburg-dossier en werden daarin ook bevestigd door de bevindingen uit het rekenkamerrapport.

Er was sprake van:
–       Budgetoverschrijdingen door onvoldoende inzicht in de complexiteit van het complex Poort van Limburg;
–       Tunnelvisie die leidde tot een focus op één exploitant;
–       Risicomanagement dat ver onder de maat was;
–       Interne informatievoorziening die niet goed verliep;
–       Ambtelijke adviezen (om niet over te gaan tot aankoop) die niet werden opgevolgd;
–       Een gemeente die de regievoering uit handen gaf aan projectontwikkelaar Hoogveld;
–       En last-but-not-least een gemeenteraad die te laat, te beperkt, of helemaal niet geïnformeerd werd.

Dit laatste valt het college ernstig aan te rekenen. Hierdoor kon de raad haar kaderstellende en sturende rol onvoldoende uitvoeren. Het is verwijtbaar dat de raad op cruciale momenten niet werd geïnformeerd. Het bleek meer regel dan uitzondering dat in dit dossier om achterliggende informatie moest worden gevráágd door de raad.

Wij hebben als PvdA fractie tijdens de raadsvergadering van 15 april herhaaldelijk aan het college gevraagd of zij de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ook deelde, wat zij vond van het aftreden van wethouder Kirkels en wat zij vond van de motie van wantrouwen tegen het voltallige college.

Er kwam géén antwoord op deze vragen waardoor wij als PvdA fractie genoodzaakt werden de motie van wantrouwen van de SP te ondersteunen.