Door op 28 januari 2016

Heijmans One woningen.

De PvdA Weert Fractie is enthousiast over het concept Heijmans One woningen.

Het neemt de druk af van de huurmarkt in Weert en dat is positief te noemen. Het zorgt tevens ook voor snelle doorstroom in de huurmarkt met name voor jongeren.

Wij zijn er echter niet blij mee dat deze bijna allemaal in de wijk Keent komen om een aantal redenen:

  1. Een wijk wat zwaar onder druk staat van sociaal huur woningen.

2. Om de verbeterde leefbaarheid in stand te houden na het projectKeent kiest kwaliteit

  1. Het woongenot in de wijk is nu groter geworden en blijft hierdoor niet behouden in de wijk.
  2. Verhouding tussen koop en huur wordt hierdoor verstoord.
  3. Hoe wordt de kwaliteit in de wijk gewaarborgd?

Wij begrijpen dat Wonen Limburg eerst haar eigen gronden wil inzetten voordat ze verder wil gaan kijken.

Voor ons gevoel hadden wij als raad er, bij de keuzes voor de locatie, eerder bij betrokken moeten worden.

Het raadsvoorstel gaat nu puur om inzet van gronden van de gemeente ja of  nee. Niet over het totale project.

Het geheel heeft de gemoederen goed bezig gehouden in de wijk Keent de afgelopen tijd.

Met name door de buurt en de wijkraad. Wij begrijpen dit als PvdA.

Wij vragen aandacht om in de toekomst de wijkraad en de buurt beter te informeren, met name bij zulke ingrijpende veranderingen binnen de wijken.

Wij hebben voor het voorstel uiteindelijk ingestemd om een aantal redenen:

Wij zijn voor het concept van Heijmans One woningen en willen hier- mee door om meer Heijmans One woningen in Weert te realiseren.

De grond is van Wonen Limburg en die wil deze het eerst inzetten, voordat ze verder gaat kijken naar andere locaties.

De druk op de huurmarkt wordt hierdoor afgenomen

Onze motie is unaniem aangenomen, dat er in  het vervolg traject geen sociaal huurwoningen komen op Keent.

De wethouder heeft verder toegezegd om oog te hebben van het voortgang van het traject door de wijkraad en inwoners tijdig te voorzien van informatie en erbij te betrekken.

Dat was voor ons voldoende geweest om voor het voorstel te stemmen.

Fractie PvdA Weert van de Gemeenteraad in Weert.